Nedir.Org*
Soru Sor
admin

Hiyerarşi Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Hiyerarşi Tanımı

1. Makam sırası, basamak, derece düzeni, aşama sırası: "Emeklilik dönemlerinde bile eski askerlik hiyerarşisini sürdürürler." -H. Taner.
2. Hiyerarşi (Yunanca: "Ἱεραρχία"), bir toplulukta veya bir kuruluşta yer alan kişileri alt-üst ilişkileri, görev ve yetkilerine göre sınıflandıran sistemdir.
3. Hiyerarşi : bk. sıradüzen. bk. aşama düzeni

Hiyerarşi Üzerine

Hiyerarşik kültürlerde mevkiler, roller ve görevler insanlardan daha önemlidir. Bu kültürlerde rolleri ve görevleri belirleyen, kararları alan da zaten en yukarıdaki kişidir. Bu kişilerin ayrıcalıklı oldukları herkes tarafından bilinir hatta kanıksanır. Gücü elinde bulunduranların ayrıcalıklı olmaları doğal hakları gibi kabul edildikçe, bu kültürlerde liderler otoriterleşir. Hatta liderin otoriter davranmaması beklenir. Bu toplumlarda bir liderin kararlığını göstermesinin adı, “masaya yumruğunu vurmaktır.” Hiyerarşik olmayan yapılarda bilgi, hem yukarıdan aşağıya hem de aşağıdan yukarıya doğru akar. Karar almak için hiyerarşinin en üzerinde olmak gerekmez. Bu yapılarda, ast – üst ilişkileri eşitlikçi ilişkilere dönüşür ve kendini yöneten bireyler ortaya çıkar. İş süreçleri sürekli yenilenir. Daha yalın daha esnek bir şirket organizasyonu oluşur.
 
Bu yapılar bütün çalışanların yaptıkları işte anlam bulacağı, çalışma tatmininin, yaratıcılığın ve katkının en üst düzeye çıkacağı; insanların bireysel renklerini ortaya koyabilecekleri yapılardır.


2014-04-24 00:00:00 Edebiyat

Bilgi: Soru cevap sistemi açıldı..
Bağlantılı Yazılar
Hiç benzer yazı bulunamadı.. :(

Hiyerarşi Resimleri

 • 6
  Hiyerarşi Nedir 5 yıl önce
  Hiyerarşi Nedir
 • 5
  Hiyerarşi Örneği 5 yıl önce
  Hiyerarşi Örneği
 • 5
  Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Piramidi 5 yıl önce
  Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Piramidi
 • 2
  Hiyerarşi pramidi 4 yıl önce
  Hiyerarşi pramidi

Hiyerarşi Sunumları

 • 3
  Dosyayı Göster
  2 yıl önce
  ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ Slayt Sunum PPTX
  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİYeliz Kocaman30.03.2011

  2. Sayfa
  ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ Thomas L Saaty tarafından geliştirilen çok kriterli karar problemlerinde karar vermek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Uygulama Alanları Veritabanı seçimi, finans, makro ekonomik tahminleme, ürün tasarımı, portföy seçimi, kaynak dağıtımı (bütçe, enerji, sağlık), politik strateji, ulaşım, eğitim, tesis yeri seçimi, teknoloji transferi.

  3. Sayfa
  AHP AşamalarıProblemi tanımlayan bir hiyerarşi kurulur. En üste amaç, amacın altına amaç doğrultusunda seçimi etkileyen kriterler, en alt düzeye ise potansiyel alternatifler yerleştirilir.

  4. Sayfa
  AHP AşamalarıKriterler ve seçeneklerin ikili karşılaştırılma matrislerinin oluşturulması. Oluşturulan matrislerin normalize edilmesi. Normalize matris, herbir sütun değerinin ayrı ayrı sütun toplamına bölünmesi ile elde edilir. Ardından normalize matrisin satır ortalamaları hesaplanarak seçenek ya da kriterin yüzde önem ağırlıkları belirlenir.

  5. Sayfa
  AHP Aşamaları3. Son aşamada kriterlerin önem ağırlıkları ile seçeneklerin (alternatif) önem ağırlıklarının çarpımı ve her bir seçeneğe ait öncelik değerinin bulunması. En yüksek değeri alan seçenek karar problemi için en iyi seçenektir.

  6. Sayfa
  İkili Karşılaştırmaİki faktörün ya da iki alternatifin subjektif olarak karşılaştırılması anlamına gelmektedir. İkili karşılaştırmalar karar kriterlerinin ve alternatiflerin öncelik dağılımının kurulması için tasarlanmaktadır. Karşılaştırılacak kriter ya da seçenek sayısı n iseToplam n(n-1)/2 adet karşılaştırma yapılır. Karşılaştırmalar matris şekilde oluşturulur.

  7. Sayfa
  Karşılaştırma MatrisiÖnem dereceleri 1-9 ölçeğine göre belirtilir.

  8. Sayfa
  Karşılaştırma ölçütü Kişiler, kriterlerin ya da alternatiflerin birbirlerine göre değerlendirilmesi sırasında 1 ve 3 arasında kaldığında 2 önem derecesini kullanabilir.

  9. Sayfa
  TUTARLILIKKararin vericiler kriterler (ya da seçenekler) arasında kıyaslama yaparken tutarlı davranıp davranmadığını ölçmek için tutarlılık oranı hesaplanır. Oran 0,10 un altında ise matrisin tutarlı olduğu sonucuna varılır. Aksi durumda matris yeniden düzenlemelidir.Örneğin, faktörler arasında yapılan karşılaştırmada A, B ye göre mutlak üstünlüğe sahip, B de C ye göre mutlak üstünlüğe sahip diyen bir kişi eğer C ile A yı karşılaştırırken C, A ya göre daha önemli derse tutarsızlık göstermiş olur.

  10. Sayfa
  Tutarlılık HesaplamasıRassallık Göstergesi: n12345678910 RG000,580,91,121,241,321,411,451,49

  11. Sayfa
  Tutarlılık hesaplama örneği:

  12. Sayfa
  Kriter tutarlılığıA= w= A*w=(A*w)/w = TG=(3,018-3)/(3-1)=0,092TO= TG/RG= 0,092/0,58=0,015 < 0,10 Dolayısı ile kriter karşılaştırmaları tutarlılık göstermektedir.10,532140,330,2510,32020,55710,12260,9671,6880,3693,0193,033,006

  13. Sayfa
  Örnek UygulamaAmaç: Yeni araba seçimiKriterler: model, dayanıklılık, yakıt tüketimiSeçenekler: civic, saturn, escort, miata

  14. Sayfa
  Yeni araba secimiModelDayaniklilikYakit tuketimiCivicSaturnEscortMiataCivicSaturnEscortMiataCivicSaturnEscortMiataAmacKriterlerSECENEKLER

  15. Sayfa
  MODELDAYANIKLILIKYAKIT TUKETIMIMODEL DAYANIKLILIK YAKIT TUKETIMIAraba Seçim KriterlerininGöreceli Karşılaştırma Matrisi1/1 1/2 3/12/1 1/1 4/11/3 1/4 1/1

  16. Sayfa
  Kriterlerin yüzde önem dereceleri10,53A=2140,330,2511/(1+2+0,33) 0,5/(0,5+1+0,25)3/(3+4+1)2/(1+2+0,33)1/(0,5+1+0,25)4/(3+4+1)0,33/(1+2+0,33)0,25/(0,5+1+0,25)1/(3+4+1)(0,3+0,29+0,375)/3(0,6+0,57+0,5)/3(0,1+0,14+0,125)3normalize matris0,30,290,3750,60,570,50,10,140,125öncelikler0,3202w=0,55710,1226SÜTUN NORMALİZASYONUSATIR ORTALAMASI

  17. Sayfa
  ENIYI ARABAYI SECMEK1.00MODEL.3202DAYANIKLILIK.5571YAKIT TUKETIMI.1226Civic Saturn Escort Miata Civic Saturn Escort Miata Civic Saturn Escort Miata KRİTERLERSECENEKLERAMAC

  18. Sayfa
  CIVIC 1/1 1/4 4/1 1/6SATURN 4/1 1/1 4/1 1/4ESCORT 1/4 1/4 1/1 1/5MIATA 6/1 4/1 5/1 1/1CIVIC SATURN ESCORT MIATA MODELVE...Araba AlternatiflerininModel Kriterine Göre Nısbi Karşılaştırma Matrisi

  19. Sayfa
  CIVIC 1/1 2/1 5/1 1/1SATURN 1/2 1/1 3/1 2/1ESCORT 1/5 1/3 1/1 1/4MIATA 1/1 1/2 4/1 1/1CIVIC SATURN ESCORT MIATA DAYANIKLILIKAraba AlternatiflerininDayanıklılık Kriterine Göre Nısbi Karşılaştırma Matrisi

  20. Sayfa
  Hesaplamalar…MODELcivicsaturnescortmiataNORMALİZE MATRİSÖNCELİKMATRİSİcivic1,00000,25004,00000,16670,08890,04550,28570,103130,1308saturn4,00001,00004,00000,25000,35560,18180,28570,154620,2444escort0,25000,25001,00000,20000,02220,04550,07140,123740,0657miata6,00004,00005,00001,00000,53330,72730,35710,618610,559111,25005,500014,00001,61671,0000DAYANIKLILIKcivicsaturnescortmiataNORMALİZE MATRİSÖNCELİKMATRİSİcivic1,00002,00005,00001,00000,37040,52170,38460,235310,3780saturn0,50001,00003,00002,00000,18520,26090,23080,470620,2869escort0,20000,33331,00000,25000,07410,08700,07690,058840,0742miata1,00000,50004,00001,00000,37040,13040,30770,235330,26092,70003,833313,00004,25001,0000

  21. Sayfa
  ENIYI ARABAYI SECMEK1.00MODEL.3202DAYANIKLILIK.5571YAKIT TUKETIMI.1226Civic .3780Saturn .2869Escort .0742Miata .2609Civic .1308Saturn .2444Escort .0657Miata .5591Civic .3010Saturn .2390Escort .2120Miata .2480KRİTERLERSECENEKLERAMAC

  22. Sayfa
  CIVIC .1308 SATURN .2444 ESCORT .0657 MIATA .5591MODEL.3780 .3010 .2869 .2390 .0742 .2120 .2609 .2480DAYANIKLILIK YAKIT TUKETIMI.3202.5571.1226MODELDAYANIKLILIKYAKIT TUKETIMI*ORNEGIN CIVIC ICIN (.1308 * .3202) + (.3780 * .5571) + (.3010 * .1226) = .2894CIVIC .2894 2 SATURN .2674 3 ESCORT .0884 4 MIATA .3548 1=MIATA ENIYI ARABADIR

  23. Sayfa
  ANALİTİK SERİM(AĞ) SÜRECİHiyerarşide seçenekler kriterleri, kriterler amacı etkiler.Kriterlerin seçenekleri etkilemediği varsayılır.Kriterlerin birbirlerinden bağımsız olduğu varsayılır.Seçeneklerin birbirlerinden bağımsız olduğu varsayılır.Karmaşık sorunlarda bağımlılık ve geri besleme olabilir.Bağımlılık ve geri beslemeyi barındıran ağ modeli, yargılardan elde edilen önceliklerin daha hassas ve tahminlerin daha doğru olmasını sağlar.

  24. Sayfa
  AHP/ANP

  25. Sayfa
  ANPANP, karar verme sistemindeki her türlü etkileşimi, bağımlılığı ve geri bildirimi model içine katarak, bütün ilişkileri sistematik biçimde değerlendirmeye olanak sağlar. Yöntem sadece belirli ana kriterler altındaki alt kriterlerin ikili karşılaştırmalarını değil, birbiri ile etkileşimde olan tüm alt kriterlerin bağımsız olarak karşılaştırılabilmesine imkân sağlar.

  26. Sayfa
  ANP AŞAMALARI1. Karar Probleminin Tanımlanması ve Modelin Kurulması: İlk aşamada karar problemi tanımlanır. Amaç, ana kriterler, alt kriterler ve alternatifler net biçimde ifade edilir.2. İlişkilerin Belirlenmesi: Kriterler arasındaki etkileşimler belirlenir. İçsel ve dışsal bağımlılıklar ve varsa kriterler arasındaki geri bildirimler ilişkilendirilir.

  27. Sayfa
  ÖRNEK

  28. Sayfa
  Faktörler arası iç ve dış bağlılıklar

  29. Sayfa
  ANP AŞAMALARI3. Kriterler Arası İkili Karşılaştırmaların Yapılması ve Öncelik Vektörlerinin Hesaplanması: Karar vericilerden oluşan grup, 1-9 skala değerlerini kullanarak karşılaştırmaları gerçekleştirir.İkili karşılaştırmalar bir matris çatısı altında yapılır. Karşılaştırma matrisi önce normalize edilerek sonra satır ortalamaları alınarak lokal öncelik vektörü belirlenir. 4. Karşılaştırma Matrislerinin Tutarlılık Analizlerinin Yapılması:. TO değeri, 0.10 değerinden az ise ikili karşılaştırmaların tutarlı olduğu söylenebilir.

  30. Sayfa
  5. Süper Matrisin Oluşturulması: Birbirine bağımlı etkilerin bulunduğu bir sistemde global önceliklerin elde edilmesi için, lokal öncelik vektörleri süper matris olarak bilinen matrisin kolonlarına yazılır. Süper matris, parçalı bir matristir ve buradaki her matris bölümü bir sistem içindeki iki faktör arasındaki ilişkiyi gösterir. Kriterlerin birbiri üzerindeki uzun dönemli nispi etkileri, süper matrisin kuvveti alınarak belirlenir. Önem ağırlıklarının bir noktada eşitlenmesini sağlamak için süper matrisin (2n+1). kuvveti alınır, burada n rasgele seçilmiş büyük bir sayıdır ve elde edilen yeni matris limit süper matris olarak isimlendirilir.

  31. Sayfa
  6. En İyi Alternatifin Seçimi: Elde edilen limit süper matrisle, alternatiflere ve/veya karşılaştırılan kriterlere ilişkin önem ağırlıkları belirlenmiş olur.Seçim probleminde en yüksek önem ağırlığına sahip olan alternatif en iyi alternatif, ağırlıklandırma probleminde ise en yüksek önem ağırlığına sahip olan kriter, karar sürecini etkileyen en önemli kriterdir.

  32. Sayfa
  TEŞEKKÜRLER…

Hiyerarşi Videoları

 • 8

  5 yıl önce
  Bu videoya açıklama eklenmemiş.
 • 5

  2 yıl önce
  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Video Sözlük
 • 4

  2 yıl önce
  SIFIR HİYERARŞİ NEDİR
 • 3

  2 yıl önce
  Hiyerarşi Oluşturma 
 • 2

  5 yıl önce
  Bu videoya açıklama eklenmemiş.
  4 yıl önce süperr yaaa gülmekten öldümm ... :-)
 • 2

  2 yıl önce
  Maslow İhtiyaç Hiyerarşisi

Hiyerarşi Soru & Cevap

 • 12

  5 yıl önce

  Soru : Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Nedir
  Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi hakkında kısaca bilgi verir misiniz..

  4 yıl önce Abraham H. Maslow; klinik gözlemlerinden yola çıkarak insan davranışlarına yön veren temel gereksinimlerin neler olduğunu, çalışmalarında ortaya koymaya çalışmıştır. Onun ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı, belki de motivasyon ve gereksinimlerle ilişkili olarak dünyada en yaygın şekilde tanınan motivasyon kuramıdır. Maslow’’un yapmış olduğu çalışmaya göre, insanların doğuştan gelen bazı ihtiyaçları vardır.Bu ihtiyaçlar zamanla davranışlarına yansır. Maslow, bu ihtiyaçları belirli bir sıraya koymuştur. Bu ihtiyaçlar en alttan üste kadar, belirli bir hiyerarşiye göre sıralanmıştır. İnsan en alttaki ihtiyacını giderdikçe, bir üstteki gereksinimine doğru otomatik olarak ilerler. Daha doğru bir ifade ile alt düzey ihtiyacını tatmin ettikçe, en üste doğru ilerler. Maslow bu hiyerarşiyi 5 temel kategoride incelemiştir. Bunlar fizyolojik gereksinimler, güvenlik gereksinimi, sevgi ait olma gereksinimi, saygınlık gereksinimi, kendini gerçekleştirme gereksinimi’dir. Bu ihtiyaçları açarsak;
  1. Fizyolojik ihtiyaçlar: Nefes alma,yeme içme,uyuma,sevişme.
  2. Güvenlik ihtiyaçları: Kendini ailesini ve sevdiklerini güven içinde hissetme.
  3. Ait olma ve Sevgi ihtiyacı: Başka insanlar ile iletişim kurma,kabul edilme bir yere ait olma.
  4. Değer İhtiyaçları: Başkalarınca benimsenip tanınmak,başarılı ve yeterli olmak.
  5. Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı: Kişisel tatmin,kişinin potansiyelini ortaya çıkarması.
  şeklinde sıralanabilir. Maslow’a göre birey, bir kategorideki ihtiyaçları tam olarak gideremeden bir üst düzeydeki ihtiyaç kategorisine, dolayısıyla kişilik gelişme düzeyine geçemez. Hatta Maslow bir sözünde şöyle demektedir:Karnı aç bir insan için 5. sınıf bir çorba, 1.sınıf bir yağlı boya tablodan daha değerlidir.Bu sıralamada sözü edilen ihtiyaçlardan Fizyolojik ihtiyaçlar, insanın biyolojik olarak yaşamını sürdürebilmesi için gereken ihtiyaçlardır. Örneğin yemek yeme gibi,su içme gibi zorunlu ihtiyaçlar. İnsanlar açken veya susuzken bir sanat eseri ile ilgilenemezler yada en basitinden bir tiyatro ihtiyaçları olmaz.Bu da şunu gösterir;bir insan basamağın bir altında tatmin olmadan bir üst basamağa kolayca geçiş yapamaz. Fizyolojik ihtiyaçları karşılanan bir kişinin bir sonraki ihtiyacı güvenlik olacaktır.Burada sözü edilen güvenlik şimdiki ve gelecekteki güvenliktir.Yaşamını sürdürebilmesi geçimini sağlaması insan için oldukça önem arz etmektedir. Ait olma ihtiyacına geldiğimizde insan kendini sosyal bir varlık olarak tanımlamaktadır ve kişi kendini diğer insanlarla bir arada dilediği gibi yaşarken görmek ister.Sevme ve sevilmenin olmadığı bir durum kişiyi rahatsız eder.İnsan sürekli bir sevgi arayışı içerisinde olup kendine buna uygun bir ortam hazırlamanın peşindedir.Bu bağlamda kişinin ait olma ve sevgi ihtiyacının karşılandığı en temel kurum ailedir. Takdir ve saygı ihtiyacı dediğimiz şey ise iki yönlüdür;birincisi insan başarılı olduğu yada hizmet verdiği bir konuda diğer insanlardan takdir ve saygı bekler. Diğer bir yön ise insanın kendine duyduğu saygıdır.Başarısı takdir gören insanın kendine güveni gelir.Bu açıdan düşünüldüğünde takdir ve sevgi ihtiyacı ihtiyaçlar hiyerarşisinin önemli bir basamağını oluşturur. Kendini gerçekleştirme insanın varmaya çalıştığı son nokta ve Maslow’a göre, tamamen sonuçlanmayan en üst basamak. Birey yukarıdaki ihtiyaçlarını giderse bile eğer hala yetenek, bilgi, beceri itibariyle kendini tam olarak ortaya koyamadığını düşünüyorsa içinde bir boşluk hissedecek ve bu eksikliği gidermeye çalışacaktır. İşte buna kendini tamamlama, kendini gerçekleştirme denilmektedir.Yani amaç bilge kişilik olabilme durumudur. Kendini gerçekleştiren insanın özelliklerin sıraladığımızda; Gerçekliği verimli bir şekilde algılarlar ve belirsizliğe tahammül edebilirler.
  a. Kendilerini ve başkalarını oldukları gibi kabul ederler.
  b. Düşünce ve davranış içtendir.
  c. Kendi üzerinde yoğunlaşmaktan çok sorun üzerinde yoğunlaşırlar.
  d. İyi bir mizah anlayışları vardır.
  e. Çok yaratıcıdırlar.
  f. Maksatlı olarak gelenek dışı olmamalarına karşın öz kültürlerinin içselleştirilmesine dirençlidirler.
  g. İnsanlığın refahı ile ilgilenirler.
  h. Yaşamın temel deneyimlerini değerlendirebilirler.
  ı. Çok değil az insanla derin,tatmin edici kişiler arası ilişkiler kurarlar.
  i. Hayata nesnel bir açıdan bakabilirler.
  Bu sayılan ihtiyaçlar ile ilgili son olarak bir şey söylemek istersek hiyerarşinin ilk iki basamağı temel ihtiyaçları oluşturur. Son üç grup ise sosyo psikolojik ihtiyaçlardır ve ikincil ihtiyaçlar olarak nitelendirilir.
  5 yıl önce teşekkürler :)
  5 yıl önce Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
  İhtiyaçlar hiyerarşisi hümanist yaklaşımın savunucularından Maslow’un ortaya koyduğu bir teoremdir. Bu hiyerarşiye bağlı olarak Maslow ortaya bir ihtiyaçlar piramidi ortaya çıkarmıştır. Bu piramidin al tarafı temel ihtiyaçlardan, üst tarafı da üst düzey ihtiyaçlardan oluşmaktadır. 

  Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi temel ihtiyaçlar (eksiklik ihtiyaçları) ve üst düzey ihtiyaçlar (gelişim ihtiyaçları) olarak 2 gruba ayrılmaktadır.

  A) Temel İhtiyaçlar: 
  Bireyin yaşamının her döneminde olan ve sürekli giderilmesi gereken ihtiyaçlardır. Temel ihtiyaçlar ilk 4 basamaktan oluşmaktadır.
  1) Fizyolojik İhtiyaçlar: Su, yemek, ısınma, uyku gibi bedenin varlığını sürdürebilmek için gerekli olan ihtiyaçlardır. En temel ihtiyaçlarımız fizyolojik ihtiyaçlarımızdır.
  2) Güvenlik İhtiyacı: Fiziksel ya da psikolojik zararlardan koruyan ihtiyaçlarla ilgilidir. Barınma, kendini tehlikelerden koruma, kaygıdan uzak kendini güvende hissetme ihtiyaçları güvenlik ihtiyaçlarıdır.
  3) Ait Olma – Sevme – Sevilme İhtiyacı: Bir gruba ait olma hissi, sosyal statü kazanma, insanlar tarafından kabul edilme, benimsenme, sevme, sevilme gibi sosyal ihtiyaçlardır.Bu ihtiyaçlar karşılanmazsa bireyde yalnızlık, umutsuzluk, yabancılaşma, bunalıma girme gibi duygular ortaya çıkabilir.
  4) Saygı – Saygınlık İhtiyacı: Takdir edilme, tanınma, statü ve başarı kazanma, saygı görme gibi ihtiyaçlardan oluşmaktadır. Bir yazarın eserleriyle kalıcı olmak istemesi ve devamlı hatırlanmak istenmesi saygınlık ihtiyacına yöneliktir. Bu ihtiyacın giderilmemesi durumunda aşağılık, zayıflık, çaresizlik, değersizlik gibi kompleksler ortaya çıkabilir.

  B) Üst Düzey İhtiyaçlar:
  Bireyin var olan potansiyellerini en son noktasına kadar kullanarak kendini gerçekleştirmeye kadar giden süreçlerden oluşur.
  1) Bilme – Anlama İhtiyacı: Kendi içinde olsun, toplumda olsun, çevrede olsun, olup biten olayları daha iyi bilme ve anlama ihtiyacıdır. Merak, keşfetme ve bilgiye ulaşma ihtiyaçları bilme ve anlama ihtiyaçları içindedir.
  2) Estetik İhtiyacı: Sanatı anlama, zevke alma, bireyin kendi yaratıcılığını kullanma ihtiyacı estetik ihtiyaçlardır.
  3) Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı: Rehberliğin son amacıdır. Bireyin doğuştan getirdiği potansiyelleri tam olarak gerçekleştirebilmesi ve kullanabilmesidir. Bireyin kendi yeteneklerini kullanarak istediği hedefi gerçekleştirebilmesidir.Hümanist yaklaşımın bir diğer savunucusu olan Rogers’ın ”tam verimlilik” olarak nitelediği kendini gerçekleştirme, altta yer alan temel ihtiyaçlar karşılanmadan kazanılmaz.Kendini geçekleştiren bir bireyin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:Kendini kabul eder.Kendine saygılıdır.İçten geldiği gibi davranır.Duygularını saklamaz, bastırmaz.Tüm yaşantılara açıktır.Saldırganlık eğilimlerinin insanın bir parçası olduğunu bilir.Gerçeği olduğu gibi algılar.İnsanın doğası hakkında olumludur.Başkaları ile rahatlıkla ilişki kurabilir. Topluma karşı uzlaştırıcıdır. Demokratiktir. Değişen ve değişmeyi seven bir bireydir. Yaratıcıdır. Başkalarından devamlı yardım beklemez  İhtiyaçlar hiyerarşisi içinde en üst basamak olan kendini gerçekleştirme her işi başaran, hatasız kimse demek değildir. Kendini gerçekleştiren birey eksiklerinin ve hatalarının farkında olan ve bunları düzeltmeye, değiştirmeye çalışan bireylerdir.

  Fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçları rehberlik, bunların üstünde olan ihtiyaçlar da psikolojik danışmanlık görevleri kapsamında yer almaktadır.

Hiyerarşi Ek Bilgileri

 • 1
  1 yıl önce

  Bir toplulukta veya bir kuruluşta yer alan kişileri alt-üst ilişkileri, görev ve yetkilerine göre sınıflandıran sistem hiyerarşi denir.

 • 1
  4 yıl önce

  Hiyerarşi Nedir?
  Makam sırası, basamak, derece düzeni


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Hiyerarşi Nedir